සඳට බැළුම් හෙලූ අය

සඳවතී මං

My photo
රෑ අහස එළිකරන... සිත් අහස සරසවන... තරුවකට පෙම් බඳින... සොඳුරු සඳවතිය .... මං...

Jan 23, 2018

ඔබ යන්නම යන්නම යනවානම් !


සඳමල පිපුණට තරු පොඩි දිලුනට
ලස්සන නෑ පෙරදා වගේ
පින්සර සෙනෙහස අහක බැලූ දා
අමාවකයි ඝන'දුරු අහසේ

මීඳුම ගැලුවට පිනි පොද වැටුනට
සිසිළක්  නෑ ඔබ ළඟ වාගේ
සැලමුතු පෙම් හිත උදුරන් ගිය දින
ගිනි කඳු දහසක් හිත ඇවිලේ

සිත සුව සදනට පිරිවර උන්නට
අගයක් නෑ මට ඒ උන්ගේ
ඔබ මා අතහැර වෙනතක ගිය ඒ
හිස් තැන පුරවනු බෑ ආයේ

Jan 21, 2018

මන්දහාසිනී !


නුඹෙ අඩැසි හීසර නෙත් කොනේ
සසැලෙනා හද බිතක්කන මගේ
නෙතු පියලි පියවෙන හැමවෙලේ
නූපුරක කිංකිණි ස්වර ඇසේ

අර ඈත සීතල හිම වනේ
ශුංගාර මල් ඇහැරෙන වෙලේ
සඳ කිනිත්තක තුඩැඟිලි  දිගේ
බඳ ඉහත්තේ හීඟඩු පිපේ

මන්දහාසිනී ඔය මත් දෙතොලේ
මනමාල මල් සිනා අතරේ
ළය බදා නුරාගිනි පහසේ
ඇවිලෙන්න අවුලුවා රහසේ

Jan 17, 2018

කියන්නකෝ !
ඔබ රිදවූ

ඔබ හැඬවූ

මගේ මුලු හිතම

වාරුකර ඔය විසල්

පපුවටම ,

මා සනසන තුරුම

ඔබ සැනසෙන තුරුම

මට ඔබේ උරහිසේ

හිස තියා හඬන්නට

ටිකක් ඉඩදෙනවාද....?